Перевод: с латинского на русский

conscribo

См. также в других словарях:

  • ԶԻՆՈՒՈՐԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0735 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ն. ԶԻՆՈՒՈՐԵՄ ԶԻՆՈՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. եւ այլն. στρατεύω exercitum in exspeditionem conscribo եւն. Կարգել զոք ʼի զինուորութիւն. զինուոր առնել՝ գրել. *Կամին զինուորել զիս ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԻՆՈՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0735 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ն. ԶԻՆՈՒՈՐԵՄ ԶԻՆՈՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. եւ այլն. στρατεύω exercitum in exspeditionem conscribo եւն. Կարգել զոք ʼի զինուորութիւն. զինուոր առնել՝ գրել. *Կամին զինուորել զիս ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱԳՐԵՄ — ( ) NBH 1 0745 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c ԶՈՒԳԱԳՐԵԼ ԶՈՒԳԱԳՐԻԼ. συναπογράφομαι conscribo, or Ի մի կարգ գրել, դասել. լծակցել, իլ. համեմատիլ. *Համալուծք եւ համագնացք մարմինքն սրբազանիցն անձանց՝ զուգագրեալք եւ ճգնակից եղեալք. Դիոն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱԳՐԻՄ — ( ) NBH 1 0745 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c ԶՈՒԳԱԳՐԵԼ ԶՈՒԳԱԳՐԻԼ. συναπογράφομαι conscribo, or Ի մի կարգ գրել, դասել. լծակցել, իլ. համեմատիլ. *Համալուծք եւ համագնացք մարմինքն սրբազանիցն անձանց՝ զուգագրեալք եւ ճգնակից եղեալք. Դիոն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԳՐԵՄ — ( ) NBH 2 0013 Chronological Sequence: Early classical ՀԱՄԱԳՐԵԼ. Տ. ՇԱՐԱԳՐԵԼ. συγγράφω conscribo *Գիրս հանգամանաց հերձելոյ զմարմինս համագրէր. Եւս. քր. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0191 Chronological Sequence: 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c ն. ἑπιγράφω intitulo, describo, inscribo եւ assigno, adscribo Վերագրել. որպէս վերնագրել. գրել ʼի վերայ. *Մակագրէ արիստոտէլ (այսպէս). Յաղագս ստորոգութեան. Յաղագս մեկնութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՏԵՆԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0214 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ն. ՄԱՏԵՆԱԳՐԵՄ γράφω, ἁναγράφω, συγγράφω scribo, conscribo. որ եւ ՄԱՏԵԱՆԱԳՐԵԼ. Գրել ʼի մատենի կամ զմատեան. ʼի մատենի հարկանել. ընդ գրով արկանել. յիշատակագրել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐՄԱՐԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0348 Chronological Sequence: 7c, 10c գ. συγγράφω conscribo. Ճահողակի գրել. շարագրել. յօրինել. *Ձեռնարկէր եւ յարմարագրել բանս, որք մինչեւ ցայժմ կրին. Սոկր. ՟Ա. 36: *Իբր զսրբութիւն տեառն այս փայտ կենաձայն յարմարագրեցաւ: Քարն անուանի՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՐԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0469 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c ն. συγγράφω conscribo, scribo, scriptis vel litteris mando, exaro. Ի շարի հարկանելով՝ կարգաւ՝ ʼի մի հաւաքմամբ գրել. շարայարել գրութեամբ զբան. յօրինել գիրս՝ ճառս, մատենագրել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)